Analiza finansowa

Możliwość komentowania Analiza finansowa została wyłączona 16

Analiza finansowa jest jednym z filarów analizy przedsiębiorstwa i zadaniem jej jest dostarczanie informacji związanych z wynikami oraz sytuacjami finansowymi, które są niezbędne w procesie zarządzania a także jest wykorzystywane przez otoczenie holdingu, do których możemy zaliczyć: urząd statystyczny, kontrahenci i kredytodawcy. Jeżeli chodzi o zakres analizy finansowej to do niej zaliczyć możemy: sprawozdania finansowe, przepływy pieniężne, zadłużenia, obroty oraz efektywność. Natomiast w ramach analizy finansowej możemy przeprowadzić analizę pionową i poziomą, wycenę bilansową, badania struktury finansowej a także określanie ich źródeł zasobów. Takie analizy nie mogą być interpretowane swobodnie, ponieważ muszą posiadać właściwą bazę odniesienia. Podstawę wnioskowania stanowią odchylenia wzorców, które muszą być uwzględnione uwarunkowaniami i otoczeniem, w którym działa dane przedsiębiorstwo, a każde porównywane wartości muszą być jednorodne, gdyż w ten sposób trzeba wyrażać sens ekonomiczny.

admin

View all contributions by admin

Similar articles