Czym jest leasing?

Możliwość komentowania Czym jest leasing? została wyłączona 6

Leasing jest określany umową, która ukształtowała się na gruncie prawa obcego. Na terenie Polski do chwili obecnej nie została jednak stypizowana w przepisach obowiązującego prawa. Należy więc wskazać, że brak kompleksowej oraz wyczerpującej regulacji leasingu nie wyłącza praktycznego znaczenia oraz powszedniego stosowania w tak zwanym obrocie gospodarczym. Literatura przedmiotu wskazuje, że dopóki ustawodawca nie zdecyduje się poszczególne ustanowienie dla określonego typu umów odrębnego, a jednocześnie względnie szczegółowego oraz spójnego reżimu prawnego, czyli: umowę leasingu powszechnie mówi się, że należy do grupy tak zwanych umów nienazwanych. Opisywana umowa jest przeznaczona dla osób, które w określonych racjach nie mogą bądź nie chcą nabywać określonego prawa własności wskazanej rzeczy, bądź zawierając ją uzyskują możliwość tak zwanego używania rzeczy, jak i również osiągania zamierzonych korzyści. W związku z czym leasing wykazuje określone podobieństwo do pewnych umów, do których można zaliczyć najem czy nawet dzierżawę.

admin

View all contributions by admin

Similar articles