Usługi faktoringowe

Możliwość komentowania Usługi faktoringowe została wyłączona 6

Czym jest faktoring i jak działają firmy faktoringowe?

Faktoring jest narzędziem dla firm, których kontrahenci nieterminowo opłacają faktury albo stali się niewypłacalni. W obrocie znajdują się więc wierzytelności, które przysługują podmiotowi nazywanemu faktorantem.
Rodzaje wierzytelności, których faktoring dotyczy:
– muszą pochodzić z udokumentowanej sprzedaży usług lub towarów,
– są pieniężne,
– krótkoterminowe, czyli nie dłuższe niż 1 rok,
– muszą być związane z działalnością gospodarczą,
– co do których nie ma wątpliwości (jeśli chodzi o ich istnienie, termin zapłaty, wysokość długu),
– nie są wymagalne (ich termin płatności jeszcze nie minął),
– nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

Faktoring jest to sposób finansowania bieżącej działalności. Uczestniczą w nim trzy podmioty:
– faktor (najczęściej jest to bank),
– przedsiębiorca (który jest nazywany faktorantem, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy swoje usługi lub zbywa towary z odroczeniem terminu płatności),
– klient faktoranta (czyli dłużnik).

Faktor zajmuje się nabywaniem wierzytelności od faktoranta. W ten sposób usprawnia jego płynność finansową i stanowi jedną z możliwości finansowania jego działalności. Usługi faktoringowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, a faktor często zajmuje się wykonywaniem dodatkowych usług dla faktoranta, np. wykonuje dla niego usługi księgowe, monitowanie dłużników, czy egzekwowanie należności. Przedsiębiorstwa faktoringowe przejmują na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorców faktoranta.

admin

View all contributions by admin

Similar articles